Contact Info

Jaka jest rola pyrolizy w malowaniu proszkowym?

Pyroliza to technologia wykorzystywana w ramach czyszczenia zawieszek stosowanych w procesie malowania. W tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem, które polega na usuwaniu lakieru z powierzchni. Działania z tego zakresu wdrażane są wszystkim wtedy, gdy konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża przed malowaniem czy lakierowaniem. Dowiesz się więcej na temat pyrolizy w malowaniu proszkowym.

Na czym polega zjawisko pyrolizy?

Zjawisko pyrolizy polega na rozkładzie substancji zachodzącym pod wpływem wysokiej temperatury, ale bez udziału tlenu czy innych czynników utleniających. Proces ten jest podobny do wytlewania, które jednak zachodzi w niższych temperaturach. Celem jest zutylizowanie złożonych związków chemicznych wchodzących w skład danej substancji i doprowadzenie ich do rozkładu do związków prostszych. Aby proces pyrolizy był możliwy, konieczne jest zastosowanie specjalistycznego pieca, który rozgrzany jest do bardzo wysokich temperatur, nawet 480°C. W takim piecu można usuwać farby proszkowe, wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe itp.

Kiedy znajduje zastosowanie pyroliza w procesie malowania proszkowego?

Pyroliza w lakierniach proszkowych znajduje zastosowanie podczas przygotowywania powierzchni do późniejszego lakierowania. Celem jest oczyszczenie podłoża z poprzednich powłok malarskich w ramach procesy wypalania. To metoda nie tylko skuteczna, ale i uniwersalna. Stosowana jest przede wszystkim w przypadku elementów metalowych. W ten sposób czyszczone są np. elementy ogrodzeń i balustrad, prowadnice, felgi samochodowe, ramy rowerów i motocykli, konstrukcje stalowe itd. Jak nietrudno się domyślić, zjawisko pyrolizy może być wdrożone wyłącznie w przypadku materiałów odpornych na wysokie temperatury. Co więcej, muszą być zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa, ponieważ spalanie w piecu toksycznych gazów może być szkodliwe dla środowiska naturalnego. W związku z tym pyroliza wykorzystywana jest głównie w profesjonalnych lakierniach proszkowych.

Dodaj komentarz

X